კონტაქტები

PLASTICS-საქართველო

თბილისი

შ.პ.ს პლასტიკს საქართველო
ჩანტლაძის 3ა რუქა
0108,თბილისი, საქართველო

ტელ: 995 (32) 224-20-40

+995 32 224 20 40

 

თბილისი აგლაძე 9
ელიავას სამშენებლო ბაზრობა

ტელ: +995 (32) 224 20 40 (შიდა 4007)

ბათუმი

ქ. ბათუმი, სოხუმის 3 რუქა

ტელ: +995 (32) 224 20 40 (შიდა 4015)

ქუთაისი

ქ. ქუთაისი გუგუნავას, 20 რუქა

ტელ: +995 (32) 224 20 40 ( შიდა 4010 )

ზუგდიდში

მ. კოსტავას 112 რუქა

ტელ: +995 (32) 224 20 40 შიდა. *4020

დასვით კითხვა